NDC – Stichting Nationaal Duikcentrum Nederland
Sector werken onder overdruk

Bij duikongevallen of ernstig vermoeden van decompressieziekte.
Bel direct uw duikerarts of het Duikmedisch Centrum van de Koninklijke Marine: 088 950 14 17
Uw duikerarts en/of DMC weet waar een behandel-compressietank beschikbaar is.
Specialistische medische adviezen bij een ongeval met een hogedrukspuit onderwater: Dr. L.M.M. Vogels 010 7040704.
U zoekt een duikerarts? Ga naar de website van SWOD.

Stichting NDC heeft in de periode 2010 – 2014 vanwege een gewijzigd beleid door SZW voor het certificatiestelsel haar taken overgeheveld naar Stichting NOK voor opleidingen, Stichting NDC-CI voor certificering en het College van Deskundigen civiele sector voor belangenbehartiging. Op en via deze pagina maakt u kennis met deze entiteiten. Tevens laten we u via deze website kennismaken met andere belangenbehartigers zonder winstoogmerk.

Beroepsduiker worden

Stichting Nederland Opleiding en Kenniscentrum voor Arbeid onder Overdruk - Stichting NOK -
Stichting NOK verzorgt opleidingen tot en voor beroepsduikers. Daarnaast verzorgt Stichting NOK de werving van toekomstige duikers door informatie te verstrekken over het beroep, hoe beroepsduiker te worden en te blijven, certificatiestelsel, werkvelden en (inter)nationale arbeidsmarkt.
www.nokwoo.nl telefoon 015 2512027

 

Certificering

Stichting Nederlands Duikcentrum Certificerende Instelling – NDC-CI -
Voor de beroepsbeoefenaars (duikers, duikploegleider, duikerartsen, duikmedisch begeleider) is het certificatiestelsel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid basis op de norm 17024:persoonscertificatie van toepassing.
NDC-CI is al ruim 30 jaar certificerende instelling in het werkveld werken onder overdruk. NDC-CI logo en naam zijn een bekend en erkend begrip wereldwijd. NDC-CI steekt sinds jaren veel effort in bekendheid en erkenning op internationaal niveau. NDC-CI duikers vinden zo wereldwijd weinig tot geen obstakels op internationaal niveau. Op aanwijzing van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voert NDC-CI haar taak uit.
www.ndcci.nl telefoon 070 2170980

Beheer certificatieschema’s

Stichting Werken onder Overdruk - SWOD -
De Beheerstichting SWOD vertegenwoordigt de drie werkvelden, duikarbeid, caissonarbeid en arbeid hyperbare geneeskunde binnen de drie subsectoren Defensie, Brandweer en Civiele sector op het gebied van Arbeidsomstandigheden. SWOD beheert o.a. de certificatieschema’s, centrale itembank (theorie- en praktijkexamen) en openbaar register certificaathouders.
www.werkenonderoverdruk.nl telefoon 015 2512026

 

Belangenbehartiging civiele sector werken onder overdruk

College van Deskundigen Civiele Sector – CvD CS - Het CvD CS verzamelt de deskundige inbreng van de civiele sector werken onder overdruk (duikarbeid, caissonarbeid en hyperbare geneeskunde) voor items die vallen onder de noemer Arbeidsomstandighedenwetgeving, zoals de werkveldspecifieke certificatieschema’s waartegen de Certificerende Instellingen personen certificeren. De onafhankelijk voorzitter van het CvD CS zit in het SWOD Centraal College van Deskundigen en behartigt daar de belangen van de civiele sector. www.cvdcswoo.nl telefoon 015 2512021 

Arbocatalogus Werken onder Overdruk

Duikarbeid, Caissonarbeid en overig arbeid onder overdruk
In Arbocatalogus worden zoveel mogelijk de arbeidsrisico’s beschreven waar werkgevers en werknemers in de praktijk bij werken onder overdruk mee te maken krijgen. Voor al deze risico’s wordt aangegeven welke minimale beheersmaatregelen een werkgever en werknemer moeten nemen om de genoemde risico’s te beheersen.
www.ArbocatalogusWOO.nl telefoon 015 2512026

 

Brancheorganisatie van professionele duikbedrijven en toeleveranciers

Vereniging Nederlandse Associatie van Duikondernemingen – NADO –
De NADO werd in 1984 opgericht en telt 29 leden die samen ruim 95% van de Nederlandse duikindustrie vertegenwoordigen. NADO-leden zijn werkzaam in de offshore (olie- en gaswinning), de inshore (havens en civiele onderwaterbouw), de berging en betrokken bij de aanleg van windmolenparken op zee.
www.nado.nu telefoon 015 2512022

Brancheorganisatie van internationale scholen voor het opleiden van professionele duikers

Engeland, Noorwegen en Nederland zijn inde jaren 90 initiatiefnemers om wereldwijd scholen voor professioneel duiken te adviseren om te komen tot kwaliteit en veiligheid vanuit een vereniging, IDSA. Door de toewijding van Alan Bax is IDSA gegroeid tot een grote Vereniging waarbij de leden actief bijdragen aan verbetering en aansluiting op nieuwe innovaties van de IDSA Training Standards. Daarnaast leidt dit tot een netwerk waarbij buitenlandse duikscholen actief met elkaar samenwerken.
International Diving Schools Association  - IDSA -
www.idsaworldwide.org       telefoon 015 2512029